Tutvustus

Muinsuskaitsealase tegevuse tähtsust ja vajalikkust on tänapäeval raske üle hinnata. Eestimaal, nii linnas kui maal, on aegade kiuste säilinud rohkelt võrratuid objekte, mis ootamas nii korrastamist kui kaasajastamist ning ka kaitsmist võhikliku tegutsemise eest. Hinnates vana uuest oluliselt väärtuslikumaks on teil asjatundjate nõul ja jõul võimalus leida üles ja ära tunda kõik see, mis korda tehtuna laseb omanikul end tunda vaimselt rikkamana ja järjepidevuse kandjana. Sellest väljakutsest saavad sündida vaid unikaalsed, minevikku ja kaasaega pieteeditundeliselt tasakaalus hoidvad lahendused.
Teie poolt uuele elule äratatav vana elamu, mõisahoone või park, meie poolt vajalikud ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused ja projekt.